Архітектурно-містобудівна рада

Архітектурно-містобудівна рада це дорадчий органи, що діє на громадських засадах при Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, створений з метою професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування.

Архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти будівництва об’єктів за зверненням замовників таких проектів. Рада розглядає містобудівну та проектну документації і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

- визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації;
- будівництва об'єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам'яток архітектури та містобудування).

При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів. Результати розгляду радою зазначених проектів мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження проекту будівництва.

Головою Ради головний архітектор міста Миколаєва. До складу також входять: один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок тощо.