Діючі повідомлення

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і має право виконувати будівельні роботи:
- після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
- видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля")

Примітка: Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі - клас наслідків) - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України документи про право виконання будівельних робіт з 06.07.2020 надаються за допомогою програмного забезпечення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва https://e-construction.gov.ua/

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України документи про право виконання будівельних робіт з 06.07.2020 надаються за допомогою програмного забезпечення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва https://e-construction.gov.ua/

За посиланням «Діючі повідомлення» Ви можете ознайомитись з інформацією про видані, за допомогою вказаного сервісу, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, дія яких не вичерпалась - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України (будівельні роботи за наданими документами не розпочались або ще тривають).

Діючі дозвола

За посиланням «Діючі дозволи» Ви можете ознайомитись з інформацією про видані, за допомогою вказаного сервісу органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля").

Скасовані документи на будівництво

За посиланням «Скасовані документи на будівництво» Ви можете ознайомитись з інформацією про скасовані та зупинені у встановленому порядку документи які надають право на виконання будівельних робіт.

Використані документи на будівництво

За посиланням «Використані документи на будівництво» Ви можете ознайомитись з об’єктами що були прийнятті в експлуатацію у встановленому законом порядку засобами вказаного сервісу.