Відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і має право виконувати будівельні роботи:
- після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
- видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля")

Примітка: Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі - клас наслідків) - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України документи про право виконання будівельних робіт з 06.07.2020 надаються за допомогою програмного забезпечення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва https://e-construction.gov.ua/

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України документи про право виконання будівельних робіт з 06.07.2020 надаються за допомогою програмного забезпечення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва https://e-construction.gov.ua/

За посиланням «Діючі повідомлення» Ви можете ознайомитись з інформацією про видані, за допомогою вказаного сервісу, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, дія яких не вичерпалась - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України (будівельні роботи за наданими документами не розпочались або ще тривають).

За посиланням «Діючі дозволи» Ви можете ознайомитись з інформацією про видані, за допомогою вказаного сервісу органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля").

За посиланням «Використані документи на будівництво» Ви можете ознайомитись з об’єктами що були прийнятті в експлуатацію у встановленому законом порядку засобами вказаного сервісу.

За посиланням «Скасовані документи на будівництво» Ви можете ознайомитись з інформацією про скасовані та зупинені у встановленому порядку документи які надають право на виконання будівельних робіт.