Вищі навчальні заклади

Вищі навчальні заклади - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами вищіх навчальних закладів в місті Миколаєв.

Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи

Спортивні установи та заклади - Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами спортивних установ в місті Миколаєв.

Проф-тех училища та ліцеї

Професійні технічні заклади та ліцеї – фахові заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форми власності, заклади фахової передвищої освіти державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і фінансуються з обласного бюджету або бюджету міста Миколаєва.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами де знаходяться навчальні заклади І-ІІІ ступенів в місті Миколаєві, які підпорядковані Управлінню освіти Миколаївської міської ради (назва установи, адреса, загальна інформація про послуги, телефон, час роботи, площа приміщень, дата створення тощо).

Охорона здоров'я

Якість реалізації Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради покладених завдань визначається показниками розвитку мережі та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, якості надання медичної допомоги населенню міста, іншими показниками, запровадженими для оцінювання органів управління та лікувальних закладів, станом виконання програм соціально-економічного розвитку, цільових програм в сфері охорони здоров’я.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами де надаються медичні послуги в місті Миколаєві, які підпорядковані Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради (назва установи, адреса, загальна інформація про послуги, телефон, час роботи, площа приміщень, дата створення тощо)

Соціальне забезпечення

Територіальні, громадське харчування й побутове обслуговування

Школи

Мережу закладів загальної середньої освіти складає 81 установа. У тому числі: гімназії – 7, ліцеї – 5, колегіум – 1, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов з 1 класу – 2, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел – 1, заклад ІІ-ІІІ ступенів – 1, спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей із зниженим зором –1.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами де знаходяться навчальні заклади І-ІІІ ступенів в місті Миколаєві, які підпорядковані Управлінню освіти Миколаївської міської ради (назва установи, адреса, загальна інформація про послуги, телефон, час роботи, площа приміщень, дата створення тощо).

Житлово-комунальне господарство

Дошкільні заклади

Дошкільні заклади – навчальні заклади, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Мережа закладів дошкільної освіти в основному задовольняє потреби територіальної громади. У місті забезпечено впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти. Функціонують 72 заклади міської комунальної власності.

За цим посиланням можна ознайомитись з всіма об’єктами де знаходяться дошкільні навчальні заклади в місті Миколаєві, які підпорядковані Управлінню освіти Миколаївської міської ради (назва установи, адреса, загальна інформація про послуги, телефон, час роботи, площа приміщень, дата створення тощо).

Культура та мистецтво