Угода користувачаУмови використання даних

1. Загальні положення Угоди

1.1. Ця Угода визначає умови і правила користування Геопорталом відкритих даних Миколаївської міської ради, що публікується в мережі Інтернет за адресою https://mbk.mkrada.gov.ua/ (далі - Геопортал), і регулює відносини між Правовласником Геопорталу (далі - Правовласник) і Користувачем.

1.2. Користування Геопорталом означає, що Користувач ознайомлений і приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень. Користування Геопорталом на інших умовах не допускається.

1.3. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач повинен відмовитися від користування Геопорталом.

1.4. Правовласник має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція цієї Угоди вступає в силу з моменту її опублікування в мережі Інтернет за адресою https://mbk.mkrada.gov.ua/ugoda-koristuvacha.

1.5. Ця Угода діє протягом невизначеного терміну.

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом цієї Угоди є користування Геопорталом, опублікованого в мережі Інтернет за адресою https://mbk.mkrada.gov.ua/, шляхом надання доступу до його відомостей в існуючому на даний момент вигляді, а також при будь-якому його розвитку, зміні, доповненні (розширенні).

2.2. Правовласник є власником відомостей Геопорталу.

2.3. Відносини, пов'язані з використанням відомостей Геопорталу, регулюється нормами чинного законодавства України.

2.4. Використання відомостей Геопорталу здійснюється на безоплатній основі.

2.5. Доступ до відомостей Геопорталу здійснюється 24 години 7 днів на тиждень, за винятком випадків профілактичних робіт, аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах, а також періодів тестування та дослідної експлуатації для окремих систем і веб-картографічних сервісів.

3. Загальні відомості про Геопортал

3.1. Геопортал є інформаційно-довідкової геоінформаційної системою і призначена для надання відомостей про геодані Миколаївської міської ради необмежено широкому колу користувачів для власних потреб.

3.2. Всі відомості Геопорталу є загальнодоступними.

3.3. Вихідними даними для створення Геопорталу є заздалегідь підготовлені відомості локальних земельно-інформаційних систем м. Миколаїв.

3.4. Публікація картографічних сервісів на Геопорталі здійснюється в системі координат WGS 1984.

4. Умови використання відомостей Геопорталу

4.1. Будь-які відомості Геопорталу, включаючи картографічні матеріали, призначені виключно для некомерційного використання.

4.2. Будь-яке копіювання відомостей Геопорталу, їх відтворення, переробка, поширення, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та (або) в комерційних цілях забороняється.

4.3. Всі відомості на Геопорталі захищені законодавством про захист інформації і про інтелектуальну власність.

5. Відповідальність Користувача

5.1. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з будь-яким використанням (неможливістю використання) відомостей Геопорталу, включаючи оцінку їх надійності, повноти і ступеня корисності.

5.2. Правовласник не несе відповідальності за, точність, повноту та актуальність відомостей Геопорталу, ступінь відповідності цих відомостей запитам і потребам Користувача.

5.3. Правовласник не несе відповідальності за порушення роботи Користувача, можливі прямі і (або) непрямі збитки, в тому числі збитки моральний і (або) майновий, завдані в результаті використання або неможливості використання відомостей Геопорталу.

6. Інші умови

6.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У разі порушення Користувачем положень цієї Угоди Правовласник має право вжити відповідних заходів на захист своїх інтересів, в тому числі авторських прав на відомості Геопорталу.